Mājaslapas satura stratēģija — solis priekšā konkurentiemMājaslapas satura stratēģija — solis priekšā konkurentiem

---

Kādas sadaļas nepieciešamas Jūsu mājaslapā, pēc kāda principa tās būs izvietotas, kāds ir katras sadaļas mērķis, par ko tai jārunā, kurai pircēju personai tā domāta, kādi atslēgvārdi tiks izmantoti un kuri būs sadaļas zelta vārdi?

Kad un kāpēc ir nepieciešama mājaslapas satura stratēģija

Mājaslapas satura stratēģija ir vajadzīga ikvienam uzņēmumam, kurš vēlas izveidot jaunu mājaslapu vai uzlabot pašreizējo. Šo stratēģiju nepieciešams izstrādāt vēl pirms dizaina vai pat struktūrskices (wireframe) izveides. Tā palīdz apzināties elementus, kurus nepieciešams iekļaut katrā sadaļā, sakarības starp lapas sadaļām u. c.

Piemērs
Ja sākat veidot mājaslapu, uzreiz strādājot pie tās dizaina, tad tieši dizaineris izvēlēsies, kur un kā tiks izvietoti elementi, bieži vien neuzdodot jautājumu „kāpēc?”. Mājaslapas satura stratēģija nozīmē atbildes uz visiem „kāpēc?”. Piemēram, sadaļā X ir vajadzīgas piktogrammas, jārunā par garantiju un priekšrocībām, jāievieto videopamācība u. c. Kāds ir konkrētās sadaļas mērķis, kas potenciālajam klientam būtu jāsajūt, jānodomā un jādara pēc tās apmeklēšanas.

Šis ir mājaslapas izveides posms, kurā reizē tiek izskatīti Jūsu biznesa mērķi, SVID analīze, potenciālo pircēju mērķi, Jūsu uzņēmuma rīcībā esošā informācija, Jūsu uzņēmuma priekšrocības un nozares tendences.

Mājaslapas struktūrskices (wireframes)

Papildus mājaslapas satura stratēģijai piedāvājam izveidot arī tās struktūrskices (wireframes) jeb koncepciju, kas būs vērtīgs pamats Jūsu turpmākajai sarunai ar dizaineri un programmētāju par mājaslapas izstrādi.

Cik maksā satura stratēģijas izveide

Satura stratēģijas izveides izmaksas ir atkarīgas no mājaslapas apjoma, kā arī izvēlēto metožu un informācijas iegūšanas veida. Cena, sākot no 100 eiro.

Mājaslapas satura stratēģija

Kā notiek mājaslapas satura stratēģijas izveideKā notiek mājaslapas satura stratēģijas izveide

---
Svarīgākais

01.Mērķi

Pareiza mērķu definēšana ir efektīvas un ilgtspējīgas mājaslapas stratēģijas pamats. Jūsu mājaslapai ir mērķis, katrai tās sadaļai ir mērķis, Jūsu klientam ir mērķis, mūsu uzdevums ir apzināt un salikt visus šos mērķus pa plauktiņiem.
Mērķu sasniegšanas pamats

02.Informācijas iegūšana

Šis ir tas brīdis, kurā ir svarīgi, lai Jūsu uzņēmumam būtu izveidotas pircēju personas, SVID un konkurentu analīze, jo tas viss būs jāliek lietā, lai sāktu būvēt mājaslapas satura stratēģiju. Papildus tam veiksim statistikas datu analīzi un izmantosim citus rīkus, ja tas būt nepieciešams un iespējams.
Jaunas uzņēmuma dzīves sākums

03.Stratēģijas izveide

Balstoties uz visu iegūto un apkopoto informāciju, mēs izveidosim mājaslapas satura stratēģiju, kurā attēlosim, kur, kāpēc un kāds saturs ir jāveido, kā sadaļas tiek savstarpēji sasaistītas, kā notiek definētā mērķa izpilde u. c.

Vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo pakalpojumu?

Sazinieties ar mums! Tālr. +371 28802511, e-pasts guna@witberry.lv.

Back to top