Mājaslapas satura auditsMājaslapas satura audits

---

Izvērtēsim mājaslapas saturu, sniegsim ieteikumus tā uzlabošanai, lai Jūsu interneta komunikācija būtu efektīvāka un palīdzētu sasniegt uzņēmuma mērķus.

 

Mājaslapas satura audits

Balstoties uz pieredzi un zināšanām, ņemot talkā dažādus rīkus, metodes un testus, mēs veiksim Jūsu mājaslapas satura auditu. Sniegsim ieteikumus un piedāvāsim idejas tās uzlabošanai, lai Jūsu mājaslapa palīdzētu sasnieg Jūsu uzņēmuma mērķus.

Veicot mājaslapas satura auditu, mēs ņemam vērā:

  • Jūsu uzņēmuma mērķauditoriju un tās vajadzības
  • Jūsu uzņēmuma mērķus
  • Jūsu uzņēmuma SEO mērķus
  • Tekstus un to noformējumu, valodas stilu u. c.

Cik maksā mājaslapas satura audits

Mājaslapas satura audita izmaksas ir atkarīgas no mājaslapas satura apjoma un līdz ar to mūsu ieguldītā laika tās izpētei un izvērtēšanai. Izmaksas prasti ir sākot no 300 eiro.

Ko Jūs saņemsiet

Pēc mājaslapas satura audita, Jūs saņemsiet mūsu atskaiti, kā arī ieteikumus satura uzlabojumu veikšanai. Papildus tam mēs parasti nodrošinām arī tiešsaistes tikšanos, kuras laikā mēs prezentējam šo informāciju un sniedzam ieteikumus, kā arī atbildam uz Jūsu jautājumiem.

Kā mēs veicam audituKā mēs veicam auditu

---
Fona informācija

01.Uzdevums

Lai uzsāktu jebkuru auditu, mums ir nepieciešama fona informācija par līdz šim paveikto un sasniegto, par vēlamo rezultātu, kā arī Jums pieejamie statistikas dati. Audita laikā meklējam atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, piemēram, kāds ir pašreizējais lapas saturs? Vai tas piesaista īstos klientus? Kādus cilvēkus Jūs vēlētos sasniegt ar mājaslapas saturu? Un kādus Jūsu biznesa mērķus lai tas palīdzētu sasniegt?
Izpēte un izvērtēšana

02.Audits

Mēs veicam rūpīgu izpēti un situācijas analīzi, balstoties uz pirms tam izvirzītajiem kritērijiem un Jūsu iesniegto fona informāciju.
Secinājumi, idejas un ieteikumi

03.Rezultāts

Audita noslēgumā mēs prezentējam Jums galvenos secinājumus, kā arī sniedzam ieteikumus un risinājumus projekta uzlabošanai.

Vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo pakalpojumu?

Sazinieties ar mums! Tālr. +371 28802511, e-pasts guna@witberry.lv.

Back to top