Mājaslapas, tās koncepcijas vai interneta komunikācijas auditsMājaslapas, tās koncepcijas vai interneta komunikācijas audits

---

Balstoties uz pieredzi un zināšanām, ņemot talkā dažādus rīkus, metodes un testus, mēs veiksim Jūsu pasūtītā projekta auditu. Sniegsim ieteikumus un piedāvāsim idejas tā uzlabošanai.

Mājaslapas satura audits

Balstoties uz Jūsu uzņēmuma mērķauditoriju, biznesa mērķiem un SEO stratēģiju, novērtēsim, kā Jūsu mājaslapas saturs palīdz Jums veidot dialogu ar klientiem un sasniegt nospraustos mērķus.

Mājaslapas koncepcijas audits

Vai Jūsu mājaslapa ir izstrādes procesā? Šis ir īstais un pēdējais brīdis, lai novērtētu, vai pašreizējais risinājums sasniegs nospraustos mērķus un ko vēl varētu uzlabot, lai tas izdotos.

Komunikācijas audits

Vai nepieciešama jauna elpa Jūsu komunikācijai? Vai vēlaties piesaistīt kādu jaunu mērķa grupu Jūsu jaunākajam produktam? Veiksim komunikācijas auditu, novērtējot sasniegto un dodot ieteikumus un svaigas idejas komunikācijas uzlabošanai.

Kā mēs veicam audituKā mēs veicam auditu

---
Fona informācija

01.Uzdevums

Lai uzsāktu jebkuru auditu, mums ir nepieciešama fona informācija par līdz šim paveikto un sasniegto, par vēlamo rezultātu, kā arī Jums pieejamie statistikas dati. Audita laikā meklējam atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, piemēram, kāds ir pašreizējais lapas saturs? Vai tas piesaista īstos klientus? Kādus cilvēkus Jūs vēlētos sasniegt ar mājaslapas saturu? Un kādus Jūsu biznesa mērķus lai tas palīdzētu sasniegt?
Izpēte un izvērtēšana

02.Audits

Mēs veicam rūpīgu izpēti un situācijas analīzi, balstoties uz pirms tam izvirzītajiem kritērijiem un Jūsu iesniegto fona informāciju.
Secinājumi, idejas un ieteikumi

03.Rezultāts

Audita noslēgumā mēs prezentējam Jums galvenos secinājumus, kā arī sniedzam ieteikumus un risinājumus projekta uzlabošanai.

Vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo pakalpojumu?

Sazinieties ar mums! Tālr. +371 28802511, e-pasts guna@witberry.lv.

Back to top