WIT Berry nodrošinās komunikāciju projektā, kura konsorcijs izstrādā izšķirīgi svarīgu tehnoloģiju, kas nākotnē nodrošinās lidojumus tālajā izplatījumā, asteroīdu novirzīšanu un derīgo izrakteņu ieguvi

WIT Berry nodrošinās komunikāciju projektā, kura konsorcijs izstrādā izšķirīgi svarīgu tehnoloģiju, kas nākotnē nodrošinās lidojumus tālajā izplatījumā, asteroīdu novirzīšanu un derīgo izrakteņu ieguvi

Starptautisks konsorcijs, kurā ietilpst septiņi partneri — ievērojami kosmosa nozares pārstāvji, pētniecības centri, universitātes, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi —, izstrādā inovatīvu tehnoloģiju, kas nākotnē nodrošinās kosmiskos lidojumus uz Marsu un Mēnesi, kā arī izvairīšanos no Zemes orbītai tuviem asteroīdiem un derīgo izrakteņu ieguvi. Šī projekta galvenais nolūks ir uzprojektēt, izstrādāt un novērtēt nākotnes dzeniekārtu un modelēšanas rīkus, kas veicinās visu šo grūto uzdevumu izpildi. Projekts CHEOPS VHP BB papildina līdzšinējās ar reaktīvajiem dzinējiem saistītās izstrādnes ar ļoti jaudīgu Holla raķešdzinēju turpmākās faktiskās izmantošanas pētniecību un izstrādi. Projektā tiks izmantota vienota un rentabla pieeja novērtēšanai, nodilumam pakļauto galveno komponentu, parasti izlādes kameras un katoda, ražojamībai, kā arī spējai prognozēt alternatīvas raķešdegvielas un enerģijas avotus.

Projekta koordinatore un „Safran Spacecraft Propulsion” pētniecības un izstrādes programmas vadītāja Vanesa Viāla sacīja: „Ilgtspējība kosmosā ir kļuvusi par stratēģisku jautājumu un visu ieinteresēto personu neslēptām gaidām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta nākotnes orbitālajiem grupējumiem un ar sadursmēm saistītajiem riskiem, jo pieaug ap Zemi riņķojošo pavadoņu skaits. Ir jāizstrādā jauni risinājumi, lai optimizētu pavadoņu kalpošanas ilgumu un aizvāktu jau pastāvošās kosmiskās drazas. Šis projekts ir iespēja Eiropas kosmosa nozares nākotnei — izstrādāt 100% Eiropā ražotu risinājumu, kas spēj padarīt Eiropu par galveno dalībnieci nākotnes kosmosa ekonomikā/vidē.”

Kosmosa apguvēji visā pasaulē arvien vairāk interesējas par Mēness un Marsa planetāro izpēti, izvairīšanos no Zemes orbītai tuviem asteroīdiem, derīgo izrakteņu ieguvi un apkalpošanu orbītā. Apkalpošanas uzdevumu plāni orbītā aptver plašu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu klāstu kosmosā un ietver pašreizējo pavadoņu kalpošanas laika pagarināšanas darbības, glābšanu, pārvietošanu, novadīšanu no orbītas, robotiku, situācijas apzināšanu kosmosā un loģistiku. Lielākā daļa konsorcija partneru jau vairāk nekā divus gadus strādā kopā, lai izveidotu lielu rūpniecisko uzņēmumu, kurā iekļauti dzeniekārtu tehnoloģiju eksperti, izplatījuma sistēmu arhitekti un gaisa vai jūras loģistikas speciālisti. Tas tika veikts, lai paātrinātu tādu sistēmu un tīklu parādīšanos, kas izvirzīs Eiropu kosmosa pasākumu izstrādes priekšgalā rūpnieciskā līmenī. Neatkarīgi no tā, vai tie ir atsevišķi vai sagrupēti agregāti, šo elektrisko dzeniekārtu kopējā vilce paver iespējas iecerēt lielākus kosmiskos aparātus un ilgākus kosmiskos lidojumus.

Projekta CHEOPS VHP BB konsorcijs

Projekta koordinators ir „Safran Spacecraft Propulsion” (Francija), kas ir atbildīgs arī par tehnoloģisko moduļu un turpmākās ilgtspējīgās novērtēšanas metodoloģiju izstrādi, SIA „Aerospazio Tecnologie” (Itālija) ir atbildīga par diagnostikas izstrādi, izmēģinājumiem un izmēģinājumu analīzi, Pizas Universitāte (Itālija) — par jaunu un neordināru reaktīvo dzinēju izlādes kameru un anodu risinājumu izpēti, Leibnica Virsmu tehnisko pētījumu institūts (IOM) (Vācija) ir atbildīgs par uzlabotās elektriskās dzeniekārtas diagnostikas platformas pielāgošanu un izmantošanu reaktīvā dzinēja izmēģināšanai, Nacionālais zinātniskās pētniecības centrs (CNRS) (Francija) — par plazmas un sienu mijiedarbības pētījumiem, izmantojot lāzerdiagnostiku un erozijas modelēšanu, vienkāršota AS „Thales Alenia Space France” (Francija) — par kosmisko lidojumu analīzi un sistēmprasībām reaktīvo dzinēju projektēšanai un novērtēšanas metodoloģijai, „WIT Berry” (Latvija) ir atbildīgs par projekta komunikācijas un informācijas izplatīšanas pasākumiem. Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības līdzfinansējumu saskaņā ar līgumu ID101082532. Projekts ir uzsākts 2023. gada janvārī un ilgs 30 mēnešus.

Papildu informācija
Guna Valtere
, WIT Berry komunikāciju speciāliste E-pasts guna@witberry.lv

Back to top