„WIT Berry” no Latvijas nodrošinās komunikācijas pasākumus projektā SALTO, kas virzīs uz priekšu Eiropas pirmās daudzkārt lietojamās raķetes izstrādi

„WIT Berry” no Latvijas nodrošinās komunikācijas pasākumus projektā SALTO, kas virzīs uz priekšu Eiropas pirmās daudzkārt lietojamās raķetes izstrādi

Themis

Eiropas Komisijas programmā „Apvārsnis Eiropa” finansētais projekts SALTO paātrinās Eiropas pirmo daudzkārt lietojamo nesējraķešu izstrādi. Projekta konsorcijs apvieno Eiropas lielāko grupu, pētniecības institūtu, inovatīvu jaunuzņēmumu, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu lietpratību, lai sasniegtu Eiropas pirmās daudzkārt lietojamās raķetes izstrādes nākamo posmu. Konsorcijā ietilpst arī MVU „WIT Berry” no Latvijas, kas nodrošinās projekta komunikācijas un informācijas izplatīšanas pasākumus.

Projektu SALTO koordinē „ArianeGroup”, ko Eiropas Komisija ir izvēlējusies pēc projektu konkursa programmā „Apvārsnis Eiropa”. Projekta īstenošana ir uzsākta 2022. gada decembrī, un tajā tiks izmēģināta daudzkārt lietojamās nesējraķetes pakāpes prototipa vertikālā nosēšanās. Projekta SALTO nolūks ir pārbaudīt nosēšanās posmu, kas ir sevišķi sarežģīts, bet izšķirīgi svarīgs, lai varētu atgūt nesējraķeti. Kirunā, Zviedrijā, tiks veiktas divas daudzkārt lietojamās nesējraķetes pakāpes prototipa „Themis” izmēģinājuma kampaņas. Īsā vertikālā lidojuma izmēģinājumos nesējraķete pacelsies 30–250 m augstumā ar daudzkārt lietojamā dzinēja demonstratora „Prometheus”® palīdzību.

„Themis” ir Eiropas Kosmosa aģentūras programma, ko vada „ArianeGroup”. Šajā programmā piedalās astoņas Eiropas Kosmosa aģentūras dalībvalstis: Francija, Šveice, Beļģija, Zviedrija, Spānija, Nīderlande, Polija un Ungārija. SALTO nodrošina ideāli sinhronizētu paātrinājumu divām Eiropas Kosmosa aģentūras programmām — daudzkārt lietojamajai pakāpei „Themis” un daudzkārt lietojamajam dzinējam „Prometheus”®, kuru galvenais darbuzņēmējs ir „ArianeGroup”.

Projekts SALTO un paredzētie izmēģinājumi papildina un saskan ar Eiropas Kosmosa aģentūras daudzkārt lietojamās pakāpes programmu „Themis”. Šīs izstrādnes ir galvenie Eiropas nākamās paaudzes daudzkārt lietojamo nesējraķešu tehnoloģiskie elementi, kuru nolūks ir ievērojami samazināt kosmisko nesējraķešu izmaksas salīdzinājumā ar pašreizējo Eiropas raķešu parku. Tas stiprinās Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju un konkurētspēju, kā arī palīdzēs samazināt kosmisko nesējraķešu ietekmi uz vidi.

Par komunikācijas un informācijas izplatīšanas pasākumiem projekta „SALTO“ ietvaros būs atbildīga SIA „WIT Berry”. „Ļoti lepojamies ar dalību projektā, kura laikā tiks īstenoti Eiropas pirmās daudzkārt lietojamās raķetes hop testi. Dalība projektā mums sniegs ne vien jaunus pieredzi, bet arī dažādas iespējas nākotnē. Mēs jo sevišķi ceram, ka projektā iegūtās zināšanas un pieredzi varēsim nodot citām organizācijām, zinātniekiem un inovatoriem Latvijā,” stāsta „WIT Berry” komunikācijas speciāliste Linda Kimeiša.

Par projektu SALTO

Projektā SALTO nākamajos trijos gados tiks izmēģināta daudzkārt lietojamās nesējraķetes pakāpes prototipa vertikālā nosēšanās. Projekta budžets ir 39 miljoni eiro. Nosaukums SALTO ir frāzes „reuSable strAtegic space Launcher Technologies & Operations” (daudzkārt lietojamās stratēģiskās kosmiskās nesējraķetes tehnoloģijas un darbība) saīsinājums. Projekta konsorcijā ietilpst 25 partneri no 12 valstīm:

  • Industrijas pārstāvji: ArianeGroup SAS, ArianeGroup GmbH, MT Aerospace AG, Safran Data Systems, Safran Electronics & Defense, Avio S.p.A., Sabca, Thales Alenia Space Belgium S.A., GTD Sistemas de Información S.A., GMV Aerospace and Defence SA, Deimos Engineering and Systems S.L.U, Sener TAFS SAU, Swedish Space Corporation, Amorim Cork Composites SA;
  • Izpētes centri: German Aerospace Center (DLR), CNES, ONERA, IRT Jules Verne, INCAS;
  • Jaunuzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi: ID-Services, Shark Robotics SARL, G.L.Electronics s.r.o, SIA WIT Berry, Realtime Technologies Ltd, SpaceForest sp. z o.o.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas „Apvārsnis Eiropa” saskaņā ar mērķfinansējuma līgumu Nr. 101082007.

Papildu informācija

Guna Valtere

“WIT Berry” komunikācijas speciāliste

guna@witberry.lv

Back to top