WIT Berry ir iesaistīts jaunā, ambiciozā kosmosa projektā “Apvārsnis Eiropa” programmas ietvaros

WIT Berry ir iesaistīts jaunā, ambiciozā kosmosa projektā “Apvārsnis Eiropa” programmas ietvaros

Horizon Europe projekts

Aug pieprasījums pēc kosmosā lietojamām elektriskajām spēkiekārtām, un strauji attīstās piedāvātie tehnoloģiskie risinājumi. Režģotā jonu raķešdzinēja tehnoloģija ļauj efektīvāk izmantot ksenonu, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgāku alternatīvu Holla efekta raķešdzinēja tehnoloģijai. Pašreizējie tirgus un platformu izvietošanas pētījumi liecina, ka tagadējiem režģotā jonu raķešdzinēja risinājumiem noteikti ir jābūt kompaktiem un lētākiem, lai iegūtu efektīvu alternatīvu Holla efekta raķešdzinēja tehnoloģijai.

Lai saglabātu Eiropas autonomiju režģoto jonu raķešdzinēju tehnoloģijas jomā un palielinātu mūsu tirgus daļu, “Apvārsnis Eiropa” projekta DEEP PPU konsorcijs, kas sastāv no 6 organizācijām, izstrādās režģoto jonu raķešdzinēju izlādes elektriskās spēkiekārtas enerģijas apstrādes bloku izmantošanai ģeostacionārajās un vidēja augstuma orbītās, kā arī tālajā izplatījumā. Komunikācijas uzņēmums SIA “WIT Berry”, kas līdz šim jau bijis iesaistīts vairāku starptautisku kosmosa projektu īstenošanā un komunikācijas aktivitāšu nodrošināšanā, ir viens no projekta konsorcija partneriem, kas palīdzēs sasniegt šī projekta ambiciozos mērķus.

Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt risinājumu ar lielu masas un tilpuma samazinājumu (30 %), kā arī izmaksu samazinājumu par aptuveni 50 %. Turklāt DEEP PPU vienkāršos tipiskā režģotā jonu raķešdzinēja arhitektūru, iekļaujot funkcijas, kas pašlaik tiek īstenotas ar papildu moduļiem. Šis projekts turpina enerģijas apstrādes bloka izveidi, kas uzsākta notiekošajā „Apvāršņa 2020” projektā GIESEPP-MP, kur tika sperts pirmais solis, lai izstrādātu ekrāna režģa elektroapgādes avotu un integrētu to pašreizējā „Ariane Group” raķešdzinēja RIT-2X enerģijas apstrādes bloka konstrukcijā.

Iecerētais režģotā jonu raķešdzinēja enerģijas apstrādes bloks tiks izveidots, izmantojot kosmosā inovatīvas tehnoloģijas, proti, gallija nitrīda pusvadītājus un plaša patēriņa detaļas, kā arī ieviešot speciālu elektromagnētu konstrukciju, integrējot radiofrekvenču ģenerēšanas (RFG) funkciju un sinerģizējot ar iepriekšējām izstādnēm projektā GIESEPP (režģotā jonu raķešdzinēja standartizētās elektriskās spēkiekārtas platformas).

Radiofrekvenču ģenerēšanas funkcijas iekļaušana enerģijas apstrādes blokā, vienkāršojot elektriskās spēkiekārtas sistēmu un samazinot kopējās izmaksas, ļaus atvieglot režģoto jonu raķešdzinēju (GIT) sistēmu uzstādīšanu pašreizējās un nākamajās platformās, tādējādi padarot GIT risinājumu daudz pievilcīgāku Zemes mākslīgo pavadoņu integrētājiem.

„Apvārsnis Eiropa” projekts DEEP PPU ir sekmīgi uzsākts ar tiešsaistes sākumsanāksmi 2022. gada novembrī. Konsorciju vada „Airbus Crisa” (Spānija), kas cieši sadarbojas ar Madrides Politehnisko universitāti (Spānija), „Airbus DS” (Francija), „Axon’ Cable” (Francija), „Fraza” (Slovēnija) un „WIT Berry” (Latvija).

Vairāk informācijas sniegs

Guna Valtere

Projekta DEEP PPU komunikācijas speciāliste

WIT Berry

guna@witberry.lv

Back to top