Uzņēmums „WIT Berry” no Latvijas piedalās projektā, kura nolūks ir ieviest inovācijas un saglabāt tradicionālās amatniecības nozares Eiropā

Uzņēmums „WIT Berry” no Latvijas piedalās projektā, kura nolūks ir ieviest inovācijas un saglabāt tradicionālās amatniecības nozares Eiropā

Programmas „Apvārsnis Eiropa” projekts „Hephaestus”

Programmas „Apvārsnis Eiropa” projekta „Hephaestus” starptautiskā konsorcija nolūks ir nodrošināt Eiropas amatniecības nozaru pastāvīgu aktualitāti un izaugsmi, vienlaikus atraisot mākslas kā kultūras mantojuma pilnu potenciālu un stimulējot ilgtspējīgas inovācijas. „WIT Berry” no Latvijas ir viens no konsorcija līdzdalībniekiem. Ciešā sadarbībā ar Venēcijas Foskāri pils universitāti „WIT Berry” vadīs projekta komunikācijas pasākumus, kalpojot par būtisku saikni, kas veicina informācijas par projekta rezultātiem efektīvu izplatīšanu plašā sabiedrībā un maksimāli palielina projekta ietekmi.

„WIT Berry” komunikācijas vadītāja Linda Kimeiša sacīja: „Amatniecībai ir būtiska nozīme Latvijas kultūrā un tautsaimniecībā, arodi ir rūpīgi saglabāts kultūras mantojuma elements. Tradicionālā amatniecība ir dziļi iesakņojusies latviešu kultūrā un tiek uzskatīta par svarīgu nacionālās identitātes daļu. Tā atspoguļo bagāto vēsturi, prasmes un mākslas tradīcijas, kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Daudzi amatnieki Latvijā ir nodibinājuši mazos uzņēmumus, kooperatīvus un darbnīcas, kur izgatavo preces un pārdod tās gan pašu zemē, gan ārzemēs.”

Projekts aizsākās 2023. gada 26. un 27. maijā ar ļoti sekmīgu divu dienu semināru un izstādi Venēcijā un Basāno del Grapā, Itālijā. Sarīkojumā piedalījās plašs interesentu loks, tostarp pētnieki, MVU, jaunuzņēmumi, politikas veidotāji, studenti un kultūras mantojuma saglabāšanas entuziasti, kas tādējādi apliecināja milzīgo interesi par tradicionālo amatniecību un tās svarīgumu Eiropā.

Kopenhāgenas uzņēmējdarbības augstskolas asociētā profesore un programmas „Apvārsnis Eiropa” pētniecības projekta „Hephaestus” koordinatore Marta Gasparina pauda optimismu saistībā ar projektu, norādot: „Tradicionālā amatniecība ir izšķirīgi svarīga vietējai ekonomikai un kultūras daudzveidības saglabāšanai Eiropā. Tomēr, lai izdzīvotu un attīstītos, amatniecībai ir jāpielāgojas mainīgajai videi. Ar šo projektu mēs vēlamies dot iespēju tradicionālajiem amatniekiem radīt darbavietas, veicināt ekonomisko izaugsmi un atdzīvināt Eiropas reģionus.”

Programmas „Apvārsnis Eiropa” projekta „Hephaestus” nolūks ir pētīt un saglabāt amatniecības nozares, kā arī ieviest tajās jauninājumus, lai izveidotu progresīvu, radošu un ilgtspējīgu uz tehnoloģijām balstītu ekonomiku, kas sakņojas kultūras mantojumā. Apvienojot tradicionālos amatniecības paņēmienus ar vismodernākajām tehnoloģijām, projekta uzdevums ir atraisīt jaunas kultūras vērtību digitālās saglabāšanas un atjaunošanas iespējas. Turklāt tas ir iecerējis nākotni, kurā inovatīvi uzņēmējdarbības modeļi ražos jaunas augstas kvalitātes preces, atverot jaunus tirgus un veicinot sadarbību starp amatniecības, kultūras un radošajām nozarēm.

Par projektu

Programmas „Apvārsnis Eiropa” projekts „Hephaestus” ir uzsākts 2023. gada aprīlī un ilgs četrus gadus.

Projekta konsorciju veido 8 dalībnieki un 4 asociētie līdzdalībnieki, kas pārstāv 5 zemes: Dāniju, Fēru Salas, Itāliju, Latviju un Zviedriju. Kopenhāgenas uzņēmējdarbības augstskolas vadītajā konsorcijā ietilpstošās cienījamās institūcijas ir Venēcijas Foskāri pils universitāte, Gēteborgas Universitāte, Romas universitāte „Tor Vergata”, Bornholmas pašvaldība, „Fablab Venezia”, Basāno del Grapas pašvaldība un „WIT Berry”, kā arī četri asociētie līdzdalībnieki: Fēru Universitāte, „Confartigianato Venezia”, „Confartigianato Vicenza” un „CNA Veneto Ovest”.

Vairāk informācijas par projektu skatīt vietnē https://hephaestuscraft.eu/

Uz mediju jautājumiem atbildēs

„WIT Berry” komunikācijas vadītāja

E-pasts guna@witberry.lv

Tālrunis +371 28802511

Back to top