Jūsu uzņēmuma komunikācijas stratēģijas pamatsJūsu uzņēmuma komunikācijas stratēģijas pamats

---

Pircēju personas ir Jūsu uzņēmuma mērķauditorija, kas definēta daudz precīzāk, nekā to paredz tradicionālais mārketings. Pircēju personu izveidē ir ņemtas vērā klientu vērtības, gaidas, šaubas, vēlmes un citi svarīgi faktori, kam ir liela nozīme lēmumu pieņemšanā.

Kur un kā ir iespējams izmantot pircēju personas

Izveidotās pircēju personas var izmantot komunikācijas un pārdošanas stratēģiju izveidē. Pircēju personu izveide ļaus daudz radošāk paskatīties uz to, kur, kā un kad ir iespējams sasniegt potenciālos klientus, kā arī ko, kad un kā ir iespējams papildus piedāvāt uzņēmuma klientiem, lai viņus noturētu un veicinātu viņu lojalitāti.

 

Kādi ir uzņēmuma ieguvumi no pircēju personu definēšanas

  • Efektīvāka komunikācija

Pircēju personu definēšana ļaus Jums īstenot daudz efektīvāku komunikāciju, kuras pamatā būs precīzākas ziņas nodošana mērķauditorijai tai saprotamā valodā, vēlamā vietā un laikā.

  • Komunikācija, kas balstīta uz faktiem, nevis pieņēmumiem

Definējot mērķauditoriju pašu spēkiem, dažkārt uzņēmuma komanda vēlamo pieņem par esošo. Balstoties tikai uz statistikas datiem, ir ņemti vērā fakti un klientu rīcība, bet netiek ņemti vērā motīvi.

  • Paveras jaunas iespējas

Apzinot mērķauditorijas — klientu un potenciālo klientu — vēlmes, motivāciju, vērtības, šaubas u. c., ir iespējams saskatīt daudz jaunu, neizmantotu iespēju.

Ko Jūs iegūsiet, pasūtot klientu personu izveidi mums

  • Kvantitatīvās un kvalitatīvās aptaujas rezultātus un analīzi
  • Konkurentu analīze — pēc Jūsu izvēles triju vai sešu Jūsu uzņēmuma konkurentu analīze, kas sniegs vispārīgu priekšstatu par Jūsu pozīciju tirgū no komunikācijas viedokļa
  • Klienti — pircēju personas (viens dokuments)
  • Potenciālie klienti (otrs dokuments)
  • Klientu ceļojums — ieteikumi un idejas, kā sasniegt potenciālos klientus, lai piesaistītu viņu uzmanību un pārvērstu par klientiem
  • Klientu ceļojums — ieteikumi un idejas, kā panākt atkārtotus pirkumus uzņēmuma klientu vidū, lai noturētu klientu skaitu un veicinātu viņu lojalitāti

Cik maksā pircēju personu izveide

Pircēju personu izveides izmaksas variē no 900 līdz 1500 eiro. Cena ir atkarīga no apkopojamo datu apjoma.

Pircēju personu izveidē apkopojam šādus datus: uzņēmuma pārstāvja(-u) intervija, klientu aptaujas, potenciālo klientu aptaujas, mājaslapas statistika, konkurentu analīze. Pēc Jūsu pieprasījuma arī citi papildu dati.

Kā notiek pircēju personu izveide?Kā notiek pircēju personu izveide?

---

01.Iegūstam datus

Esam izveidojuši savu metodoloģiju datu iegūšanai par Jūsu uzņēmuma klientiem un interesentiem jeb potenciālajiem klientiem. Šo metodoloģiju esam izveidojuši, apgūstot nozares līderu labāko praksi, izmēģinot dažādus risinājumus un to visu vienkāršojot.

02.Analizējam datus

Analīzi veicam, balstoties uz kvantitatīviem un kvalitatīviem datiem, pieejamo statistiku par Jūsu mājaslapu, rezultātiem sociālajos tīklos, kā arī kopējām nozares tendencēm. Izanalizējot šos datus, mēs bieži vien redzam, ka reālā situācija atšķiras no vēlamās vai pieņemamās.

03.Izveidojam pircēju personas

Iegūtie dati mums ļauj izveidot Jūsu uzņēmuma pircēju personas divās grupās — klienti un potenciālie klienti. Atbilstīgi izveidotajām pircēju personām mēs izveidosim ieteikumus to sasniegšanai, kas kalpos par Jūsu uzņēmuma komunikācijas stratēģijas pamatu.

Vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo pakalpojumu?

Sazinieties ar mums! Tālr. +371 28802511, e-pasts guna@witberry.lv.

Back to top