Metode LSP mājaslapas izstrādēMetode LSP mājaslapas izstrādē

---

Vai vēlaties samazināt mājaslapas izstrādes laiku un nelietderīgās vai neplānotās izmaksas? Vai vēlaties saņemt izcilu rezultātu no jaunās mājaslapas izstrādes? Sāciet ar metodes LSP darbsemināru!

Ieguvumi no darbsemināra

  • Laika ietaupījums mērķu, iespēju un vajadzību definēšanai.
  • Piedalās visas iesaistītās puses, lai vienotos par kopīgu mājaslapas mērķi, tehnisko risinājumu iespējām un citām svarīgām lietām.
  • Precīzs darba uzdevums izstrādātājiem.
  • Precīza vienošanās pasūtītāja pusē par mājaslapas mērķiem, koncepciju, ideju u. c.
  • Iespēja saīsināt web izstrādes laiku, samazināt neparedzētos izdevumus, palielināt mājaslapas efektivitāti.

 

Darbsemināra dalībnieki

  • Pasūtītājs— uzņēmuma vadītājs, mārketinga speciālists, pārdošanas speciālists, klientu apkalpošanas speciālists u. c.
  • Izpildītājs— projektu vadītājs, galvenais programmētājs, mākslinieks, satura speciālists u. c.

 

Darbsemināra norise

  • Darbseminārs norisinās Jūsu izvēlētās telpās.
  • Darbsemināra ilgums ir vidēji 8 h.
  • Darbsemināra laikā pieņemtie lēmumi tiek fiksēti videoklipā, fotogrāfijās un pierakstos, un pēc tā noslēguma visas iesaistītās puses saņem norakstu un vizuālos materiālus.

 

Cik maksā šis pakalpojums

Mājaslapas mērķu definēšana ar LSP metodi maksā, sākot no 1500 līdz 2000 EUR. Darbsemināra izmaksas un ilgums ir atkarīgs no iecerētās mājaslapas sarežģītības un darbsemināra dalībnieku skaita.

Uzzināt vairāk par LSP metodi: www.splay.lv

Kā notiek mājaslapas satura stratēģijas izveideKā notiek mājaslapas satura stratēģijas izveide

---
Svarīgākais

01.Mērķi

Pareiza mērķu definēšana ir efektīvas un ilgtspējīgas mājaslapas stratēģijas pamats. Jūsu mājaslapai ir mērķis, katrai tās sadaļai ir mērķis, Jūsu klientam ir mērķis, mūsu uzdevums ir apzināt un salikt visus šos mērķus pa plauktiņiem.
Mērķu sasniegšanas pamats

02.Informācijas iegūšana

Šis ir tas brīdis, kurā ir svarīgi, lai Jūsu uzņēmumam būtu izveidotas pircēju personas, SVID un konkurentu analīze, jo tas viss būs jāliek lietā, lai sāktu būvēt mājaslapas satura stratēģiju. Papildus tam veiksim statistikas datu analīzi un izmantosim citus rīkus, ja tas būt nepieciešams un iespējams.
Jaunas uzņēmuma dzīves sākums

03.Stratēģijas izveide

Balstoties uz visu iegūto un apkopoto informāciju, mēs izveidosim mājaslapas satura stratēģiju, kurā attēlosim, kur, kāpēc un kāds saturs ir jāveido, kā sadaļas tiek savstarpēji sasaistītas, kā notiek definētā mērķa izpilde u. c.

Vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo pakalpojumu?

Sazinieties ar mums! Tālr. +371 28802511, e-pasts guna@witberry.lv.

Back to top