LSP metode palīdz komunicēt, formulēt un sakārtot domas un idejas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus un risinātu problēmas uzņēmumos, komandas darbā.Tā ir mums zināmā efektīvākā un draudzīgākā metode.

Pēc sPlay darbsemināra, pozitīvas pārmaiņas Jūsu uzņēmumā ir garantētas!

Lego® Serious Play® metodeLego® Serious Play® metode

Izstrādājiet stratēģijas un pieņemiet efektīvus lēmumus
---

LSP metode komunikācijas stratēģiju izveidei

Veidojiet efektīvas komunikācijas stratēģijas, izmantojot LSP metodi. Šī metode palīdzēs Jūsu uzņēmuma komandai saskatīt plašākas, radošākas un rezultatīvākas uzņēmuma komunikācijas tratēģijas izveides iespējas.

LSP metode mājaslapas izstrādē

Vai vēlaties samazināt mājaslapas izstrādes laiku un nelietderīgās vai neplānotās izmaksas? Vai vēlaties saņemt izcilu rezultātu no jaunās mājaslapas izstrādes? Sāciet ar metodes LSP darbsemināru!

Mūsu pieejaMūsu pieeja

---

Darbsemināra mērķa noteikšana

Lai izstrādātu darbsemināra plānu, izvēlētos atbilstošu taktiku, mēs sākam ar mērķa izzināšanu. Ir būtiski to iespējami precīzi definēt.

Darbseminārs

Atbilstoši izvirzītajam mērķim, mēs veicam visus sagatavošanās darbus. Novadām darbsemināru klienta izvēlētā laikā un vietā.

Atgriezeniskā saite

Pēc darbsemināra mēs iesniegsim dokumentāciju ar foto, video, skriptu, kurā aprakstīti visi pieņemtie lēmumi.

Mūsu klientiMūsu klienti

Darbi runā...
---

Vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo pakalpojumu?

Sazinieties ar mums! Tālr. +371 28802511, e-pasts guna@witberry.lv.

Back to top