Kas ir pircēju personas

Kas ir pircēju personas

Pircēju personas

Sākot darbu pie jauna mārketinga vai dizaina projekta, viena no metodēm, kā definēt uzrunājamo mērķauditoriju, ir pircēju personu izveidošana.

Pircēju persona ir ideālā klienta profils. Tajā īsumā ir aprakstīts cilvēks, kurš būtu ieinteresēts Jūsu uzņēmuma piedāvāto preču un pakalpojumu iegādē. Pircēju personas tiek veidotas, balstoties uz pieejamo informāciju par Jūsu pašreizējiem klientiem.

Pircēju personu veidošanā tiek izmantotas dažādas tehnikas, kuras var savstarpēji kombinēt, piemēram:

  • uzņēmuma vadītāja vai vienas atbildīgās personas intervija,
  • statistikas datu analīze,
  • intervija ar vairākiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri strādā ar klientiem,
  • uzņēmuma klientu aptauja.

Pircēju personas aprakstā ietilpst personas vārds, nodarbošanās, dzīvesvieta, intereses, mērķi, vērtības, šaubas, komunikācijas stils un kanāli.

Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs iegūstat datni, kurā īsi, taču precīzi ir aprakstītas 1 līdz 5 pircēju personas. Ja ļoti nepieciešams, iespējams izveidot arī vairāk par piecām personām, taču ir svarīgi noturēt mērķa grupu gana šauru: ja tēmē uz visām pusēm, īsti nevar trāpīt nekur. Pircēju personu skaits ir atkarīgs arī no uzņēmuma specifikas un tirgus apjoma.

Back to top