Kas bija pirmais — vista vai ola? Kas būs pirmais — web teksts vai dizains?

Kas bija pirmais — vista vai ola? Kas būs pirmais — web teksts vai dizains?

Man gribētos teikt — gailis! Un pirms web teksta un dizaina — satura stratēģija. Šāda versija varētu ļaut izvairīties no mūžīgā jautājuma un vismaz mājaslapas satura izstrādes gadījumā rast atbildi.

Bieži vien izveidojas aptuveni šāds dialogs.

Pasūtītājs: „Mums ir nepieciešama jauna mājaslapa.”

Dizainers: „Labi! Bet kas tajā būs? Kādai tai jābūt? Jums ir saturs? Grūti uzzīmēt labu dizainu, ja nav satura.”

Satura speciālists: „Es uzrakstīšu saturu, bet ko man rakstīt? Kādas būs sadaļas? Kāds aptuveni būs dizains vai satura izvietojums?”

Pasūtītājs: „… Atliekam jaunas mājaslapas izveidi!”

Šis ir tikai viens no scenārijiem. Scenāriju vēl ir ļoti daudz, kad dizainers būtu realizējis daudz labāku mājaslapas dizainu, ja viņš zinātu, par ko ir stāsts mājaslapā, vai otrādi — satura speciālists būtu izveidojis daudz labākus tekstus, ja viņš būtu zinājis dizaina iespējas. Protams, ir arī pozitīvie scenāriji, kad viss norisinās ideāli.

Cits risinājums — mājaslapas satura stratēģija

Mājaslapas satura stratēģiju var palīdzēt izveidot digitālā satura speciālisti vai satura speciālisti. Ir svarīgi izvēlēties speciālistu, kurš iedziļināsies biznesa specifikā, mērķauditorijā un mājaslapas un biznesa mērķu sasniegšanā.

Mājaslapas satura stratēģijas izveidē tiks ņemti vērā:

 • uzņēmuma mērķauditorija;
 • komunikācijas stils;
 • mājaslapas mērķi;
 • iepriekšējās mājaslapas statistikas dati (ja tāda bija);
 • nozares tendences;
 • SEO mērķi;
 • informācija par uzņēmumu — priekšrocības, preces, pakalpojumi, uzņēmuma stāsts u. c.

Tādējādi mājaslapas satura stratēģijas autors varēs piedāvāt:

 • optimālu mājaslapas struktūru;
 • stāstu, kas vīsies cauri visai mājaslapai, ņemot vērā uzņēmuma pieredzi, resursus, iespējas, mērķus un mājaslapas mērķus;
 • pārdomātus katras sadaļas mērķus ar attiecīgiem aicinājumiem rīkoties;
 • loģiski sakārtotu saturu ar idejām dizaina realizācijai;
 • šajā stadijā vienlaikus ir iespējams izstrādāt arī pirmo satura versiju, ar kuru tālāk varēs strādāt dizainers un kuru varēs komentēt pasūtītājs.

Kādi ir ieguvumi no šāda risinājuma

 • Mazāk tekstu Lorem ipsum, kurus pēc tam dažkārt ir grūti aizpildīt, jo dizainers ir domājis vienu, satura izveides speciālists interpretējis citādi, bet pasūtītājs ir sapratis un visu iedomājies vēl savādāk.
 • Ja tiek saskaņota konceptuālā satura ideja un kopējā mājaslapas struktūra, pēc tam uzmanība ir jāpievērš tikai niansēm, jo lielā kopaina visiem būs skaidra. Tālāk jau izvēle, vai likt trīs priekšrocības ar divu rindiņu aprakstu vai četras priekšrocības ar vienas rindiņas aprakstu, būs vairāk tīri tehnisks jautājums, nevis konceptuāls — ko vispār šeit rakstīt vai attēlot un kāpēc?
 • Galvenais ieguvums: pasūtītājs ātrāk tiks pie mājaslapas, kas atbalstīs viņa biznesa mērķus, nevis dzīvos savu dzīvi.

Vai vēlaties zināt, kā vēl veiksmīgāk izveidot mājaslapas satura stratēģiju un koncepciju Sazinieties ar mums un mēs Jums pastāstīsim!

Back to top