Horizon Europe

WIT Berry nodrošinās komunikāciju projektā, kura konsorcijs izstrādā izšķirīgi svarīgu tehnoloģiju, kas nākotnē nodrošinās lidojumus tālajā izplatījumā, asteroīdu novirzīšanu un derīgo izrakteņu ieguvi

Starptautisks konsorcijs, kurā ietilpst septiņi partneri — ievērojami kosmosa nozares pārstāvji, pētniecības centri, universitātes, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi —, izstrādā inovatīvu tehnoloģiju, kas nākotnē nodrošinās kosmiskos lidojumus uz Marsu un Mēnesi, kā arī izvairīšanos no Zemes orbītai tuviem asteroīdiem un derīgo izrakteņu ieguvi. Šī projekta galvenais nolūks ir uzprojektēt, izstrādāt un novērtēt nākotnes ...

Eiropas Savienības finansētā projektā HAlMan, kas kļūs par pavērsienu metalurģijā, komunikācijas aktivitātes nodrošinās uzņēmums no Latvijas

SIA “WIT Berry” no Latvijas nodrošinās sabiedrības iesaisti, efektīvu informācijas un jaunu zināšanu apriti starptautiskā projektā HAlMan. Šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un nodemonstrēt integrētu ilgtspējīgu mangāna un mangāna sakausējumu ražošanas procesu no mangāna rūdām un mangānu saturošiem atkritumiem, par reducētājiem izmantojot ūdeņradi un sekundāros alumīnija avotus.

WIT Berry ir iesaistīts jaunā, ambiciozā kosmosa projektā “Apvārsnis Eiropa” programmas ietvaros

Horizon Europe projekts
Aug pieprasījums pēc kosmosā lietojamām elektriskajām spēkiekārtām, un strauji attīstās piedāvātie tehnoloģiskie risinājumi. Režģotā jonu raķešdzinēja tehnoloģija ļauj efektīvāk izmantot ksenonu, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgāku alternatīvu Holla efekta raķešdzinēja tehnoloģijai. Pašreizējie tirgus un platformu izvietošanas pētījumi liecina, ka tagadējiem režģotā jonu raķešdzinēja risinājumiem noteikti ir jābūt kompaktiem un lētākiem, lai iegūtu efektīvu alternatīvu Holla efekta raķešdzinēja ...
Back to top