2018. un 2020. gada pasākuma „Switch to Space” organizēšana un komunikācija

Once in a while, you’re given an opportunity at something that truly

2018. un 2020. gada pasākuma „Switch to Space” organizēšana un komunikācija2018. un 2020. gada pasākuma „Switch to Space” organizēšana un komunikācija

Mājaslapas koncepcijas izstrāde, tekstu izveide angļu valodā, komunikācijas stratēģijas izveide un īstenošana
---

Uzdevums

Izveidot 2018. un 2020. gada „Switch to Space” komunikācijas stratēģiju un to īstenot. „Switch to Space” ir lielākais ar kosmosa nozari saistītais pasākums Beļģijā, kas 2020. gadā kļuva starptautisks. Mūsu uzdevums bija īstenot visus ar komunikāciju saistītos uzdevumus no A līdz Z.

„WIT Berry” risinājums

  • Ciešā sadarbībā ar „Switch to Space” organizatoriem „WIT Berry” izstrādāja komunikācijas stratēģiju gan pasākumam 2018., gan 2020. gadā, kur „WIT Berry” tika uzaicināts turpināt sadarbību, ņemot vērā pasākuma panākumus 2018. gadā.
  • „WIT Berry” izveidoja mājaslapas koncepciju un saturu angļu valodā.
  • Uzņēmums bija atbildīgs arī par vizuālā stila, logotipa, prezentāciju, baneru, brošūru un citu materiālu izveidi.
  • „WIT Berry” piedalījās arī komunikācijā ar sponsoriem un profesionāļiem, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apriti un komunikāciju informācijas iegūšanas un pasākuma plānošanas un sagatavošanas laikā.
  • Komanda izstrādāja komunikāciju sociālajos tīklos: informāciju par tēmām, to aktualitāti, profesionāļiem, kas prezentēja, u. c.
  • „WIT Berry” izveidoja un koordinēja arī dažādu videomateriālu izveidi un publicēšanu, kā arī visus komunikācijas materiālus un to druku vai publicēšanu digitālajos medijos.
  • „WIT Berry” sniedza būtisku atbalstu organizatoriem, lai īstenotu efektīvu komunikāciju gan attiecībās ar projekta organizatoriem, gan sponsoriem, gan pasākuma apmeklētājiem.

Ar mūsu veidoto saturu var iepazīties

Galerija

Back to top