Mājaslapas RebelAnt.eu satura izveide

Once in a while, you’re given an opportunity at something that truly

Mājaslapas RebelAnt.eu satura izveideMājaslapas RebelAnt.eu satura izveide

Mājaslapas satura koncepcijas izstrāde, tekstu izveide latviešu valodā, satura ievietošana un noformēšana „Mozello”
---

Uzdevums

Izveidot mājaslapas satura koncepciju un uzrakstīt tekstus latviešu valodā, lai tie būtu piemēroti ievietošanai sistēmā „Mozello”, ko ir izvēlējies klients.

„WIT Berry” risinājums

  • „WIT Berry” vispusīgi intervēja klientu, kā arī izpētīja dažādus klienta iesūtītos materiālus, lai ciešā sadarbībā noskaidrotu darbības mērķus, informāciju par mērķauditoriju, tās uzvedības paradumiem u. c.
  • Tika izveidota mājaslapas satura koncepcija un teksti, ņemot vērā sistēmas „Mozello” satura noformēšanas iespējas.
  • „WIT Berry” veica satura un attēlu ievietošanu sistēmā un noformēšanu.
  • Izveidotie teksti tika pārtulkoti krievu valodā un ievietoti sistēmā.

Ar mūsu veidoto saturu var iepazīties

Galerija

Back to top