„GK Neiroklīnikas” mājaslapas saturs un infografikas

Once in a while, you’re given an opportunity at something that truly

„GK Neiroklīnikas” mājaslapas saturs un infografikas„GK Neiroklīnikas” mājaslapas saturs un infografikas

Mājaslapas satura izveide latviešu valodā un infografikas komunikācijai sociālajā tīklā „Facebook”
---

Uzdevums

Izveidot uzņēmuma darbības specifikai un nozarei atbilstošus tekstus latviešu valodā, kā arī vizuālos risinājumus vienkāršai un efektīvai komunikācijai sociālajā tīklā „Facebook”.

„WIT Berry” risinājums

  • Lai izveidotu saturu „GK Neiroklīnikas” mājaslapai, „WIT Berry” komanda cieši sadarbojās ar uzņēmuma dažādu jomu speciālistiem. Bija nepieciešams precizēt dažādus faktus, procesu, kā arī pārliecināties par pareizu medicīnisko terminu lietojumu tekstos.
  • Saturs tika paredzēts galalietotājiem — pacientiem un viņu tuviniekiem —, tādēļ bija jāievēro līdzsvars starp profesionālo terminoloģiju un terminoloģiju, kas ir saprotama pacientiem bez medicīniskās izglītības un zināšanām.
  • Satura izveidē „WIT Berry” nāca klajā ar dažādām idejām un risinājumiem, kā vienkāršiem vārdiem izskaidrot pacientiem izmeklējumu un procedūru gaitu, kā arī sagatavošanos tiem, ja tāda bija nepieciešama.
  • Komunikācijai sociālajos tīklos tika izveidotas dažādas grafikas ar informāciju par iespējamiem simptomiem un sekām, lai vienkārši un vizuāli pievilcīgi ļautu pacientiem saprast, kad noteikti ir jāmeklē profesionāla palīdzība un kāda ir dažādu slimību un veselības problēmu profilakse, lai iespējami mazinātu būtisku kaitējuma veselībai un saslimšanas risku.

Ar mūsu veidoto saturu var iepazīties

Galerija

Back to top