Mācības un konsultācijas par projektu sagatavošanu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā „Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe).

Palīdzam uzņēmumiem, universitātēm un citām organizācijām kļūt par programmas „Apvārsnis Eiropa” konsorciju partneri, efektīvi sagatavot projekta pieteikumu un īstenot projektu pēc tā apstiprināšanas.
---

Vebinārs organizāciju pārstāvjiem par programmas „Apvārsnis Eiropa” projektu piesaisti

Balstoties uz mūsu pieredzi un zināšanām, piedāvājam Jums apgūt svarīgākos un efektīvākos īsceļus programmas „Apvārsnis Eiropa” projektu piesaistē.

Individuālas organizāciju mācības par iesaisti programmā „Apvārsnis Eiropa”

Veidojam individuālas mācības organizāciju komandām par efektīvu komunikāciju, lai piesaistītu projektus un celtu Jūsu organizācijas prestižu.

Mūsu pieeja mācību īstenošanai

---
Īsceļi mērķu sasniegšanā

01.Praktiski

Informācija, kuru sniegsim, ir balstīta uz mūsu pieredzi, kas deva rezultātus, nevis teorētiskām zināšanām.
Problēmas un risinājumi

02.Piemēri

Izmantosim piemērus no mūsu iesaistes programmas „Apvārsnis Eiropa” projektu piesaistē un īstenošanā.
Jautājumu un atbilžu sesijas

03.Iesaiste

Pēc katra moduļa Jums būs iespēja uzdot jautājumus, lai izzinātu neskaidrības un papildinātu zināšanas.

Mūsu pieredze programmā „Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe)

---

6 aktīvi projekti

Pašreiz esam partneris 6 aktīvos projektos, 1 projekts ir noslēgts, turpinām saņemt

Panākumu rādītājs 65 %

Eiropas vidējais panākumu rādītājs ir 16 %, Latvijas — 14 %, lepojamies ar savu

Plašs partneru tīkls

Mums ir plašs kontaktu tīkls visā Eiropā, pašreiz galvenokārt kosmosa nozarē, bet ne tikai…

Mūsu īstenotie un aktīvie projekti

---

Vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo pakalpojumu?

Sazinieties ar mums! Tālr. +371 28802511, e-pasts guna@witberry.lv.

Back to top