Kas ir projekts HATCH

Kas ir projekts HATCH

HATCH ir interneta portāls, kas atspoguļos pēc iespējas vairāk projektu, kuri ir īstenoti Eiropā, to rezultātus, publikācijas, rakstus, notikumus un citu informāciju, kas ir aktuāla kosmosa nozares speciālistiem, kā arī noderīgu un aktuālu informāciju, kas ir interesanta nespeciālistiem, kurus vienkārši interesē kosmosa nozare vai kuru ikdienas darbs ir tikai nedaudz saistīts ar datiem no kosmosa nozares.

 

Par projektu HATCH no paša sākuma

2016. gadā Eiropas Komisija izsludināja programmas H2020 projektu pieteikšanu. Viens no tiem bija HATCH. Konsorciju izveidoja pieci uzņēmumi: Catena Space no Apvienotās Karalistes, kas arī bija projekta iniciators un saaicināja kopā visus dalībniekus, Waterdog no Portugāles, Blue Dot Solutions no Polijas, Eurecat no Spānijas un WIT Berry no Latvijas.

Katrs konsorcija dalībnieks projektā ir atbildīgs par noteiktu tā daļu un uzdevumiem.

Kopā šim konkursam pieteicās 12 pretendentu, un projekts HATCH uzvarēja. Tā 2017. gada novembrī sākās projekta īstenošana, kas ilgs 20 mēnešus.

 

 

WIT Berry loma projektā HATCH

WIT Berry ir atbildīgs par visu, kas saistīts ar komunikāciju. Protams, arī citi dalībnieki ir iesaistīti šajos procesos, jo tiem ir ilggadēja pieredze kosmosa nozarē ar zināmiem kontaktiem.

WIT Berry īsteno komunikāciju ar žurnālistiem, komunikāciju sociālajos tīklos, preses relīzes, prezentācijas un visu, kas vien ir saistīts ar to, lai projekts iegūtu popularitāti un pastāvīgos lietotājus.

Uzdevums ir visai sarežģīts, jo komunikācijas pamata valoda ir angļu, tomēr, kā mēs zinām, Eiropas Savienībā nu ir 27 valstis, bet Eiropā vēl vairāk. Turklāt ir jāspēj uzrunāt ļoti slēgtu un specifisku mērķauditoriju, ko pārsvarā veido zinātnieki, pētnieki, inženieri u. c.

Turklāt komunikācija par projektu ir jāsāk krietni pirms interneta portāla publicēšanas, jo no portāla publicēšanas līdz projekta noslēgumam ir tikai trīs mēneši, kuru laikā būs grūti paspēt sasniegt ievērojamus rezultātus.

Tādējādi WIT Berry ir uzņēmies aizraujošu, bet visai sarežģītu uzdevumu.

Uzziniet vairāk par projektu HATCH tā oficiālajā mājaslapā.